۱۴۲۲۲
چهارشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۱
تعداد بازدید: ۱۴۹۱
در ششمین جلسه مورخ هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه بازنشستگان و جانبازان و مستمري بگیران ناجا (حبیب بن مظاهر) نحوه دریافت وام مستمري بگیران عضو این صندوق اعلام شد.

براساس تصمیمات اتخاذ شده، در صورت فوت عضو وابسته، فقط همسر وي به عنوان مستمري بگیر به عضویت صندوق پذیرفته می شود.
همچنین آن دسته از مسـتمري بگیران فرزند که در حال حاضر عضو صندوق می‌باشند جهت دریافت وام لازم یک نفر ضامن شاغل فراجایی معرفی و یا در صورت نداشتن ضامن، تسهیلات وام را صـرفًا با پرداخت دودرصد بیمه مانـده بـدهکار دریافت نمایند.
پرداخت وام با رعایت اولویت حق تقـدم تاریخ درخواست وام، انقضاي مدت 3 ماه از تاریخ پرداخت آخرین قسط وام دریافتی ، تعداد دفعات دریافت وام ، داشـتن توان پرداخت اقساط خواهد بود.
گفتنی است آن دسته از مسـتمري بگیران فرزنـد عضـو فعلی صـندوق در صورت تمایـل می تواننـد انصـراف از عضویت خود را از طریق سامـانه نرم افزاري اعطاي وام با شـماره گیري تلفن (67226000- 021) اعلام دارنـد و یا تقاضاي کتبی ارسال نمایند.
در صورت انصـراف از عضویت مجموع وجوه پرداختی بابت حق عضویت ماهیانه یکجا به حساب عضو منصرف، واریز می گردد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها
نشریات
+ آرشیو