کانون بازنشستگان ناجا

اولین جلسه قرارگاه تابان  نیروهای مسلح استان خراسان شمالی برگزار گردید

اولین جلسه قرارگاه تابان نیروهای مسلح استان خراسان شمالی برگزار گردید

اولین جلسه قرارگاه تابان نیروهای مسلح استان خراسان شمالی محور برنامه‌های سال ۱۴۰۲ با موضوعات دیدار و ملاقات ، استفاده از بازنشستگان توانمند، حمایت از تولید و اشتغال زایی، حمایت از بازنشستگان نیازمند، برگزار گردید.
دفاع از پیشکسوتان وظیفه ماست
سردار مرادپور در نشست صمیمی با پیشکسوتان خراسان شمالی:

دفاع از پیشکسوتان وظیفه ماست

نشست صمیمی پیشکسوتان خراسان شمالی با سردار مراد پور جانشین کانون بازنشستگان انتظامی برگزار شد.