۴۹۱۰
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰
تعداد بازدید: ۳۱۵
حق نگهدای به کارکنان جانباز دارای 40 درصد جانبازی و بالاتر یا معلولین حین انجام وظیفه دارای 50 درصد از کارافتادگی و بالاتر پس از تایید شورای عالی پزشکی سازمان شاغلی مربوطه تعلق می گیرد.

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اعلام کرد: حق نگهداری از مزایایی است که طبق قوانین و مقررات به کارکنان جانباز دارای 40 درصد جانبازی و بالاتر یا معلولین حین انجام وظیفه دارای 50 درصد از کارافتادگی و بالاتر پس از تایید شورای عالی پزشکی سازمان شاغلی مربوطه تعلق می گیرد.

افراد واجد شرایط برای برقراری حق نگهداری می بایست از طریق کارگزینی یگان خدمتی به شورای عالی پزشکی معرفی شوند تا پس از صدور رای، صورتجلسه کمیسیون حق نگهداری و اطلاعات مربوطه به این سازمان ارسال شود.

گفتنی است اسناد و اطلاعات دریافتی توسط سابا بررسی و در صورت استحقاق فرد، مبلغ حق نگهداری محاسبه و به همراه حقوق ماهانه به حساب ایشان واریز می شود.

نکته1: پرداخت حق نگهداری به افرادی که در حال حاضر از کمک هزینه درمان بهره مند هستند ممنوع بوده و در این صورت فقط کمک هزینه درمان قابل پرداخت می باشد.

نکته 2 :  پس از فوت سرپرست، کمک هزینه درمان به مستمری بگیران قابل پرداخت نمی باشد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها