۴۸۵۲
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰
تعداد بازدید: ۵۰۹۳
نظر به اینکه ملاک تشخیص و تعیین عائله تحت تکفل، اظهارنامه سالیانه ای است که بازنشسته و وظیفه بگیر در زمان حیات خود تنظیم می نماید، بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم نیروهای مسلح با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا، نسبت به تکمیل کاربرگ اظهارنامه عائله تحت تکفل اقدام نمایند.

نظر به اینکه ملاک تشخیص و تعیین عائله تحت تکفل، اظهارنامه سالیانه ای است که بازنشسته و وظیفه بگیر در زمان حیات خود تنظیم می نماید، بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم نیروهای مسلح با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا، نسبت به تکمیل کاربرگ اظهارنامه عائله تحت تکفل اقدام نمایند.

سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اعلام کرد: ملاک تشخیص و تعیین عائله تحت تکفل، اظهارنامه سالیانه ای است که بازنشسته و وظیفه بگیر در زمان حیات خود تنظیم می نماید، لذا هر یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم نیروهای مسلح می توانند عائله غیر از همسر و فرزندان (پدر، مادر، خواهر، برادر و نوه) را تحت تکفل خود قرار دهند که برای تحقق آن می بایست به محض ورود به سامانه حقوق و مزایای بازنشستگی، با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا ، نسبت به تکمیل کاربرگ اظهارنامه عائله تحت تکفل اقدام نمایند.

شایان ذکر است تکمیل کاربرگ اظهارنامه شامل دو بخش است که بخش اول مربوط به «عائله تحت تکفل» و بخش دوم مربوط به اسامی افرادی است که مقرر می شود «فقط از دفترچه خدمات درمانی» استفاده کنند که بازنشستگان و وظیفه بگیران محترم می بایست با رعایت نکات زیر، کاربرگ را صحیح و با دقت تکمیل نمایند:

1 ـ چنانچه فردی از اعضای خانواده به جز همسر و فرزندان بر اساس این اظهارنامه و با رعایت شرایط قانونی به عنوان تحت تکفل معرفی شود بعد از فوت سرپرست می تواند از سهم حقوق مستمری سایر مستمری بگیران بهره مند شود.

2 ـ  شرایط عمومی و اختصاصی افراد واجد شرایط کفالت به شرح زیر می باشد که هر یک از افراد ( پدر، مادر ، خواهر ، برادر و نوه) برای تحت تکفل قرار گرفتن می بایست از شرایط عمومی برخوردار بوده و شرایط خاص نیز بر حسب نوع نسبت آنان با سرپرست باید رعایت شود .

ـ  شاغل یا بیمه ­پرداز نبوده و تحت پوشش هیچ یک از صندوقهای بازنشستگی نباشد(شرایط عمومی)

ـ  حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی یا مستمری از سایر صندوقهای بازنشستگی را نداشته باشد (شرایطعمومی)

ـ شرایط دریافت حقوق بازنشستگی ، از کار افتادگی یا مستمری از سایر صندوقهای بازنشستگی را نداشته باشد (شرایط عمومی)

ـ  در کفالت سایر اعضای خانواده خود نباشد (شرایط عمومی)

ـ  برای امرار معاش خود فاقد تمکن مالی باشند (شرایط عمومی)

ـ  سن پدر در زمان کفالت بالای 60 سال باشد (از شروط خاص کفالت پدر)

ـچنانچه پدر در زمان حیات ، طبق نظریه شورای عالی پزشکی از کار افتاده کلی باشد شرط سنی منتفی   می باشد(از شروط خاص کفالت پدر)

ـ  ازدواج نکرده باشند(از شروط خاص کفالت خواهر و نوه دختری )

3 ـ اگر فردی از اعضای خانواده به جزء همسر و فرزندان صرفاً جهت دریافت دفترچه خدمات درمانی در اظهارنامه معرفی شود فقط از مزایای دفترچـه درمانی استفاده نموده و بعد از فوت سرپرست نمی تواند از حقوق مستمری برخوردار گردیده و همچنین در صورت فوت عائله ، کمک هزینه فوت به ایشان تعلق نمی گیرد.

4 ـ  در صورتی که سرپرست بدون داشتن شرایط قانونـی، فردی را جزو عائله تحت تکفل خود معرفی کنـد مسئولیت قانونی و شرعی آن بر عهده وی بوده و علاوه بر جبران ضرر و زیان به سازمان، حق قانونی همسر و فرزندان خود را تضییع خواهد نمود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها