۴۸۴۹
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰
تعداد بازدید: ۳۵۸
«کمک هزینه درمان» یکی از مزایایی است که طبق قوانین و مقررات، به جانبازان حقوق بگیر مبتلا به بیماری های سرطان، تالاسمی و بیماری های خاص و همچنین بازنشستگان و وظیفه بگیران مبتلا به بیماری سرطان تعلق می گیرد.

«کمک هزینه درمان» یکی از مزایایی است که طبق قوانین و مقررات، به جانبازان حقوق بگیر مبتلا به بیماری سرطان، تالاسمی و بیماری های خاص و همچنین بازنشستگان و وظیفه بگیران مبتلا به بیماری سرطان تعلق می گیرد.

افراد مشمول این ضوابط، برای برقراری کمک هزینه درمان می بایست ضمن ارائه مدارک پزشکی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی ساتا و دریافت معرفی نامه، به شورای پزشکی سازمان شاغلی مربوطه مراجعه نمایند تا پس از انجام اقدامات مورد نیاز و صدور رأی شورای پزشکی، صورتجلسه مربوطه و اطلاعات آن به این سازمان ارسال شود. در ادامه اسناد و مدارک دریافتی توسط سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت استحقاق فرد، مبلغ کمک هزینه درمان محاسبه و به همراه حقوق ماهیانه به حساب ایشان واریز می گردد.

 شایان ذکر است افراد واجد شرایط در زمان شاغلی، می بایست پس از بازنشستگی، صورتجلسه شورای پزشکی جدید به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح ارائه دهند زیرا طبق ضوابط جاری، شورای پزشکی زمان شاغلی فاقد اعتبار می باشد.

نکته 1 :  ملاک زمان استحقاق افراد برای دریافت کمک هزینه درمان، از تاریخ رأی شورای پزشکی می­باشد.

نکته 2 :  پس از فوت سرپرست، کمک هزینه درمان به مستمری بگیران قابل پرداخت نمی باشد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها