۴۸۰۶
يکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰
تعداد بازدید: ۸۷۸۷
سازمان بازنشستگی نیرو‌های مسلح اعلام کرد:
سازمان بازنشستگی نیرو‌های مسلح  در اطلاعیه‌ای مشمولین دریافت حقوق مستمری پس از فوت سرپرست را اعلام کرد.
براساس اعلام این سازمان، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران متوفی و کارکنان اخراجی دارای حداقل ۱۵ سال خدمت واجد شرایط قانونی، بین عائله تحت تکفل آنان به صورت مساوی تقسیم می‌گردد.

مستمری بگیران یا عائله تحت تکفل عبارتنداز:
۱ – همسر دائم و شوهر ازکارافتاده کارکنان اناث در صورتی که همسرش مخارج وی را تأمین می‌نموده و در زمان حیات متوفی، تحت تکفل وی قرار گرفته باشد.
۲ - اولاد ذکور غیرشاغل تا سن ۲۵ سال تمام و در طول خدمت دوره ضرورت بدون محدودیت سنی.
۳ – اولاد اناث جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد.
۴ – پدر و مادری که در زمان حیات متوفی در کفالت وی بوده اند.
۵ – برادر محجور یا بیمار که در زمان حیات متوفی تحت کفالت وی بوده و قادر به اداره امور خود نباشد.
۶ – برادر صغیری که در زمان حیات متوفی تحت کفالت وی بوده، تا سن ۲۵ سال تمام مشروط بر این که شاغل نباشد.
۷ – خواهری که زمان حیات متوفی تحت کفالت وی بوده، جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد.
۸ – نوه‌هایی که در زمان حیات متوفی تحت کفالت وی بوده، پسر تا سن ۲۵ سال مشروط بر این که شاغل نباشد و دختر جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد.

نکته ۱: والدینی که شاغل بوده یا شرایط بازنشستگی در صندوق دیگر را دارند یا از حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری برخوردارند و نیز پدری که کمتر از شصت سال سن داشته باشد، در زمره مستمری بگیران قرار نمی‌گیرند، لکن چنانچه پدر که کمتر شصت سال سن در زمان حیات متوفی طبق صورتجلسه شورای پزشکی سازمان فرد یا ساتا (بنا به وضعیت شاغل یا بازنشسته یا وظیفه بگیر بودن سرپرست) از کارافتاده کلی شده باشد، در زمره مستمری بگیران قرار می‌گیرد و پرداخت مستمری به وی در صورت استمرار ازکارافتادگی کلی ادامه خواهد داشت.

نکته ۲: در صورتی که پدر به لحاظ قانونی شرایط دریافت مستمری فرزند متوفای خود را نداشته باشد، مادر متوفی به تنهایی در زمره مستمری بگیران قرار نمی‌گیرد.

نکته ۳: برادر، خواهر، نوه و همچنین اولاد اناث مجرد مطلقه یا بیوه که شاغل بوده و یا از حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری برخوردارند و یا دارای شرایط دریافت حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی یا مستمری از صندوق دیگر باشند، در زمره مستمری بگیران قرار نمی‌گیرند.

نکته ۴: تعیین مستمری بگیران بازنشسته یا وظیفه بگیر متوفی، هرگونه تغییرات بعدی عائله تحت تکفل کارکنان اخراجی بالای ۱۵ سال خدمت و رسیدگی به اعتراض عائله تحت تکفلی که خود را محق دریافت مستمری بدانند، در صلاحیت کمیسیون تعیین مستمری بگیران در سازمان بازنشستگی نیرو‌های مسلح می‌باشد.

نکته ۵: افرادی که در سامانه حقوق و مزایای این سازمان به عنوان عائله تحت تکفل فرد متوفی می‌باشند، حقوق مستمری آنان به صورت غیرحضوری برقرار می‌گردد، ولی در خصوص افرادی که اطلاعات مربوط به کفالت آنان در سامانه این سازمان نبوده و مدعی دریافت حقوق مستمری می‌باشند می‌توانند با در دست داشتن مدارک لازم، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی پارس تأمین در سراسر کشور مراجعه نموده تا اقدامات لازم در خصوص فرآیند برقراری حقوق مستمری آنان صورت پذیرد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها