۲۲۶۶۱
يکشنبه ۱۰ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۶۷
جلسه ارتقـاي منزلت اجتمـاعی پلیس و افزایش تعامـل و همکـاري با حضور تعــدادي از مســئولین اداره و فرمانـدهان نیروهـاي مســلح و جمعی از بازنشستگان و افراد ذی نفوذ درســتادفرماندهی انتظـامی شهرســتان مراغه برگزار شد.

جلسه ارتقـاي منزلت اجتمـاعی پلیس و افزایش تعامـل و همکـاري با حضور تعــدادي از مســئولین اداره و فرمانـدهان نیروهـاي مســلح و جمعی از بازنشستگان در ســتادفرماندهی انتظـامی شهرســتان مراغه برگزار شد.

سـرهنگ حیدري فرمانده سـپاه منطقه مراغه در سخنرانی خود مسائل اجتماعی جامعه خصوصا بصـیرت و بینش انتخابات پیش رو را مطرح و روشـنگري کردند.

برگزاری جلسه ارتقـاي منزلت اجتمـاعی پلیس در شهرستان مراغه

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها