۲۲۳۲۰
يکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۱۰۲
رئیس اداره خدمات رفاهی کانون بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ اعضا وابسته در مورخه ۱۴۰۳/۳/۲۳ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل پیشکسوت بازنشسته حیاتقلی صالحیان با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدند

رئیس اداره خدمات رفاهی کانون بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ اعضا وابسته در مورخه ۱۴۰۳/۳/۲۳ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل پیشکسوت بازنشسته حیاتقلی صالحیان با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدند. در این نشست رئیس اداره بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح  استان نیز حضور داشتند و ضمن بررسی دغدغه ها و موارد مطرح شده توسط ایشان، هدایایی به رسم یادبود به ایشان تقدیم گردید.

دیدار و سرکشی ار پیشکسوت بازنشسته حیاتقلی صالحیان

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها