۲۱۹۱۹
شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۵۴
مسئول دفتر شهرستان تاکستان به همراه سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان و رئیس محترم حفاظت شهرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل سرهنگ بازنشسته محمدرضا رحمانی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

مسئول دفتر شهرستان تاکستان به همراه سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان و رئیس محترم حفاظت شهرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل سرهنگ بازنشسته محمدرضا رحمانی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد. در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار ضمن بررسی دغدغه ها و مشکلات سرهنگ بازنشسته محمدرضا رحمانی به رسم یادبود هدایایی به ایشان اعطا کرد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها