۱۹۳۵۵
شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲
تعداد بازدید: ۲۰۲
نشست جمعی از فرمانده هان ومسولان انتظامی باحضورسردار جعفری نسب، درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران برگزار شد

باحضورسردار جعفری نسب رییس کانون بازنشستگان انتظامی، سردار مرادپورجانشین کانون و جمعی ازفرمانده هان ومسولان ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی نشستی صمیمی در راستای محکومیت جنایات ونسل کشی رژیم صهیونیستی درنوارغزه وبرنامه ریزی باهدف گردهم آیی بزرگ اعضا وابسته درهمراهی با مردم مظلوم فلسطین برگزار شد.
دراین جلسه سردارجعفری نسب طی سخنانی ضمن تشریح جنایات رژیم صهیونیستی درکشتارمردم بی دفاع غزه گفت:
پیشکسوتان فراجا که خود از پیشگامان انقلاب اسلامی هستند، در کنار مسلمانان ومردم جهان قطعا این جنایات ضدبشری رامحکوم می کنند و امروز درخدمت تعدادی از فرمانده هان پیشکسوت فراجا هستیم تا انشاءالله راه های حمایت های مادی ومعنوی بازنشستگان را در دفاع ازجبهه مقاومت، مردم بی دفاع غزه ومحکومیت رژیم نامشروع وکودک کش صهیونیستی مورد بررسی قرار دهیم.
درادامه این جلسه تعدادی ازفرمانده هان نقطه نظرات خود را پیرامون جنایات اخیر صهیونیست ها درکشتار بی رحمانه زنان وکودکان بی دفاع غزه و راه های حمایت های مادی ومعنوی بازنشستگان نیروهای مسلح وبالاخص فراجا ارایه دادند.
دراین جلسه مقرر شد ستادی در کانون با موضوع بررسی چگونگی حمایت و تجمع بازنشستگان تشکیل و نتایج آن درجلسه بعداعلام شود.

 

گزارش تصویری :

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایراننشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

نشست جمعی ازفرمانده هان ومسولان انتظامی درمحکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی درکانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

عکاس : مهدی حسنی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها
نشریات
+ آرشیو