۱۹۲۴۳
يکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲
تعداد بازدید: ۱۷۸
سردارجعفری نسب: پیشکسوتان انتظامی بایستی به موقع درجریان تلاش ها وفعالیت های کانون قرارگیرند

سردارجعفری نسب رییس کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران دردیداربا کارکنان معاونت فرهنگی،اجتماعی وامورپژوهشی ضمن تاکید بردقت وسرعت درانتشاراخبارخاطرنشان کرد:
اقدامات مثبت وخوبی درکانون انتظامی تحقق یافته ونیز کارهای درخورتوجهی درپیگیری مطالبات عزیزان انجام ودرحال پیگیری است که بایستی به موقع به جامع هدف اطلاع رسانی و پیشکسوتان عزیزدرجریان این تلاش ها قرارگیرند.
رییس کانون انتظامی همچنین به نوآوری دراطلاع رسانی وبهره گیری ازفرصت های فضای مجازی درجهت ارتباط با بازنشستگان تاکیدوتصریح کرد:
بایستی با ایجاد یک شبکه اطلاع رسانی قوی، ارتباط دوسویه با پیشکسوتان را تقویت وخدمات ارایه شده توسط تمامی سازمان های خدمت رسان درستاد کل نیروی مسلح را دراختیار اعضا وابسته قراردهیم.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها
نشریات
+ آرشیو