۲۲۸۶۲
شنبه ۱۶ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۶۴
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی شرق استان تهران با بازنشسته سهراب تقی پور کریک در شهرستان ورامین دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

سرهنگ قاسمی رئیس کانون بازنشستگان انتظامی شرق استان تهران به اتفاق سروان بازنشسته رجبی معاون توانمندسازی کانون شرق استان تهران و سروان بازنشسته فارسی معاون اداری و مالی کانون شرق استان تهران به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و مناسبت روز تکریم از خانواده و بازنشسته با حضور در منزل عضو وابسته سهراب تقی پور کریک در شهرستان ورامین دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
در این دیدار‌ سرهنگ قاسمی ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت، ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ اﻋﻄﺎء کرد

دیدار با بازنشسته  سهراب تقی پور کریک در شهرستان ورامین

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها