۲۲۷۶۶
چهارشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۵۸
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی شرق استان تهران با بازنشسته منصور کردبچه در شهرستان ورامین دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

سرهنگ قاسمی رئیس کانون بازنشستگان انتظامی شرق استان تهران به اتفاق سروان بازنشسته رجبی معاون توانمندسازی کانون شرق استان تهران و سروان بازنشسته فارسی معاون اداری و مالی کانون شرق استان تهران به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و مناسبت روز تکریم از خانواده و بازنشسته با حضور در منزل عضو وابسته منصور کردبچه در شهرستان ورامین دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
در این دیدار‌ها سرهنگ قاسمی ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت، ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ اﻋﻄﺎء کرد.

دیدار با بازنشسته منصور کردبچه در شهرستان ورامین

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها