کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد سه ﻣﺎهه اول سال 1400 ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎن زنجان

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد سه ﻣﺎهه اول سال 1400 ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎن زنجان

کمک بلاعوض به 15نفر از نیازمندان و معسرین از طریق صندوق موسسه خیریه امام حسن مجتبی (ع)، اعطای  وام قرض الحسنه بدون سود به 3 نفر از اعضای وابسته نیازمند به مبلغ 300 میلیون ریال و اعطای بسته حمایتی به 50 بازنشسته نیازمند از جمله اقدامات کانون بازنشستگان استان زنجان در سه ماه ابتدای سال بود.