کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با مستمری بگیر خانم حوریه گوزلی

دیدار با مستمری بگیر خانم حوریه گوزلی

سرهنگ بازنشسته جمشید دین محمدی رئیس کانون بازنشستگان و سرهنگ بازنشسته محمد احمدخانی نماینده کانون بازنشستگان استان زنجان در روز 99/11/12 با مستمری بگیر خانم حوریه گوزلی دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سرهنگ دوم بازنشسته قادر باقری

دیدار با سرهنگ دوم بازنشسته قادر باقری

سرهنگ بازنشسته جمشید دین محمدی رئیس کانون بازنشستگان و سرهنگ بازنشسته محمد احمدخانی نماینده بازنشستگان استان زنجان در روز 99/11/12 با سرهنگ دوم بازنشسته قادر باقری دیدار و گفت و گو کرد.