کانون بازنشستگان ناجا

تشریح اقدامات کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی در سال 98

تشریح اقدامات کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی در سال 98

رئیس کانون بازنشستگان استان خراسان جنوبی در تشریح اقدامات سال 98 آن کانون، از دیدار با 176 بازنشسته و مستمری بگیر و برقراری کمک هزینه حق نگهداری پیشکسوتان زمین گیر برای 51 نفر خبر داد.
يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
اخبار ویژه