کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
برگزاري ورزش صبحگاهی در شهرستان گنبد

برگزاري ورزش صبحگاهی در شهرستان گنبد

کانون بازنشستگان شهرستان گنبد به منظور افزایش نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در میان بازنشستگان ورزش صبحگاهی را روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ مهرماه در پارک جنگلی چهل چای شهرستان مینودشت برگزار کرد.