کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
تکریم و دلجویی از بازنشسته عباسعلی اشرفی

تکریم و دلجویی از بازنشسته عباسعلی اشرفی

در پی درگذشت همسر بازنشسته عباسعلی اشرفی رئیس کانون استان به همراه دکتر ستّاری مدیر کل تأمین اجتماعی استان و تعدادي از بازنشستگان در مراسم ختم این مرحومه حضور یافتند.