کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ ۷ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه به مناسبت هفته ناجا

دﯾﺪار ﺑﺎ ۷ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه به مناسبت هفته ناجا

سرهنگ علی آقا کارخانه فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر ﺑﻪ مناسبت هفته ناجا و جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۷ پیشکسوت ناجا، دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
تعهد اجاره دستگاه اکسیژن ساز خانگی

تعهد اجاره دستگاه اکسیژن ساز خانگی

باستناد سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح آندسته از بازنشستگانی که بعلت بیماری کرونا و با تجویز پزشک متخصص معالج مجبو به استفاده از دستگاه اکسیژن ساز خانگی شدند آن سازمان هزینه آنرا با شرایط ذیل ذکر پرداخت می نماید.
دیدار با بازنشسته محمد قاسم ریاضی پور

دیدار با بازنشسته محمد قاسم ریاضی پور

سرهنگ بازنشسته پرویز سیفی نماینده غرب استان تهران در مجمع کانون به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل پیشکسوت آقای محمد قاسم ریاضی پور، با ایشان دیدار و گفتگو کردند.