کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد سه ماهه 1400 کانون غرب استان تهران

گزارش عملکرد سه ماهه 1400 کانون غرب استان تهران

کمک مومنانه به 210 پیشکسوت نیازمند، ارائه وام جعاله 20 میلیون تومانی برای 43 بازنشسته، رسیدگی به پرونده وام اشتغالزایی 20 متقاضی و همچنین توزیع پک بهداشتی از جمله اقدامات کانون غرب استان تهران در سه ماهه اول سال 1400بود.
آغاز تزریق واکسن کرونا به بازنشستگان دارای بیماری های خاص و زمینه‌ای

آغاز تزریق واکسن کرونا به بازنشستگان دارای بیماری های خاص و زمینه‌ای

برابر ابلاغیه کانون بازنشستگان ناجا، کانون شهریار و دفاتر نمایندگی کانون بازنشستگان غرب استان تهران اقدام به فراخوان آن دسته از بازنشستگان که دارای بیماری خاص و زمینه ای هستند در مرحله اول نموده است تا با حضور در بهداری استان واقع در شاهد شهر نسبت به تزریق واکسن کرونا به آنان اقدام گردد.