کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته جمشید جعفری

دیدار با بازنشسته جمشید جعفری

فرمانده انتظامي شهرستان ملکان به همراه مسئول دفتر نمایندگی کانون در شهرستان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان در روز دوشنبه 28 مهرماه با حضور در منزل بازنشسته جمشید جعفری با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.