کانون بازنشستگان ناجا

دیدار با خانواده محترم شهید ناجا هرمز بهرامی

دیدار با خانواده محترم شهید ناجا هرمز بهرامی

رئیس دفتر نمایندگی شهرستان رودبار به اتفاق سرهنگ فیضی فرمانده انتظامی شهرستان و حاج اقا برجی رئیس عقیدتی سیاسی شهرستان در تاریخ 99/12/21 با حضور در منزل خانواده محترم شهید ناجا هرمز بهرامی، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
يکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
اخبار ویژه
حضور رئیس دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان ناجا لنگرود درمراسم درگذشت پیشکسوت بازنشسته مرحوم سلیمان یعقوبی بویه

حضور رئیس دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان ناجا لنگرود درمراسم درگذشت پیشکسوت بازنشسته مرحوم سلیمان یعقوبی بویه

در پی درگذشت پیشکسوت بازنشسته سلیمان یعقوبی بویه رئیس دفتر نمایندگی کانون شهرستان لنگرود در تاریخ 99/12/16 به همراه تعدادی از بازنشستگان در مراسم ختم آن مرحوم حضور یافتند.
دیدار با مستمری بگیر ربابه صابری لویه

دیدار با مستمری بگیر ربابه صابری لویه

مسئول دفتر نمایندگی رودبار به اتفاق فرمانده انتظامی شهرستان و ریاست عقدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان، به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان در روز سه شنبه مورخه 99/12/20 با حضور در منزل مستمری بگیر ربابه صابری لویه با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با بازنشسته فتحعلی شفیعی

دیدار با بازنشسته فتحعلی شفیعی

مسئول دفتر نمایندگی رودبار به اتفاق فرمانده انتظامی شهرستان و ریاست عقدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان، به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان در روز سه شنبه مورخه 99/12/20 با حضور در منزل بازنشسته فتحعلی شفیعی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.