کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد سه ماه اول 1400 کانون بازنشستگان استان گیلان

گزارش عملکرد سه ماه اول 1400 کانون بازنشستگان استان گیلان

دیدار با 35 نفر بازنشسته و مستمری بگیر،تشکیل تصویب 12 پرونده حمایت از نیازمندان در کمیسیون ساتا استان، پرداخت وام جعاله بانک سپه برای 110 نفر به مبلغ 33 میلیارد ریا و تشکیل پرونده برای 17 نفر و درخواست وام ضروری از کانون ناجا برای اعضا نیازمند از جمله اقدامات کانون گیلان در سه ماه ابتدایی سال است.