کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته حسین بازگیر

دیدار با بازنشسته حسین بازگیر

سرهنگ بازنشسته دستاران مسئول دفتر نمایندگی شهرستان اندیمشک به همراه فرمانده انتظامی شهرستان با حضور در منزل بازنشسته حسین بازگیر با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیداربا بازنشسته غضنفر امانی

دیداربا بازنشسته غضنفر امانی

سرهنگ بازنشسته دستاران مسئول دفتر نمایندگی شهرستان اندیمشک به همراه فرمانده انتظامی شهرستان با حضور در منزل بازنشسته غضنفر امانی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته سید محمد ابراهیمی مقدم

دیدار با بازنشسته سید محمد ابراهیمی مقدم

سرهنگ بازنشسته دستاران مسئول دفتر نمایندگی شهرستان اندیمشک به همراه فرمانده انتظامی شهرستان با حضور در منزل بازنشسته سید محمد ابراهیمی مقدم با ایشان دیدار و گفتگو کرد.