کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته سیدکریم شرفی

دیدار با بازنشسته سیدکریم شرفی

سرگرد حسن مسئول دفتر نمایندگی شهرستان دشت آزادگان به اتفاق سرگرد عیسی مرمزی نماینده عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان با بازنشسته سیدکریم شرفی در در منزلش دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته سیدرضا موسوی

دیدار با بازنشسته سیدرضا موسوی

سرگرد حسن مسئول دفتر نمایندگی شهرستان دشت آزادگان به اتفاق سرگرد عیسی مرمزی نماینده عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان با بازنشسته سیدرضا موسوی در در منزلش دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته عبدالحسین قنواتی

دیدار با بازنشسته عبدالحسین قنواتی

سرهنگ بازنشسته البوغبیش مسئول دفتر نمایندگی شهرستان ماهشهر به اتفاق حجت الاسلام خورشیدی ریاست عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان با بازنشسته عبدالحسین قنواتی در در منزلش دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته عبدالرضا بهمنی

دیدار با بازنشسته عبدالرضا بهمنی

سرهنگ بازنشسته البوغبیش مسئول دفتر نمایندگی شهرستان ماهشهر به اتفاق حجت الاسلام خورشیدی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان با بازنشسته عبدالرضا بهمنی دیدار و گفتگو کردند.