کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد سال 1399 کانون بازنشستگان استان مرکزی

گزارش عملکرد سال 1399 کانون بازنشستگان استان مرکزی

دیدار و ملاقات با 105 نفر بازنشسته و مستمری بگیر، توزیع  کارت حکمت برای 3757 نفر در قالب کارت حکمت، توزیع 158 بسته بهداشتی در بین اعضا دارای بیماران خاص و توزیع 49 بسته کمک مومنانه به میزان به ارزش 147 میلیون ریال از جمله مهمترین برنامه های سال 99 استان مرکزی است.