کانون بازنشستگان ناجا

انتصاب مسئول جدید دفتر نمایندگی کانون در شهرستان خمین

انتصاب مسئول جدید دفتر نمایندگی کانون در شهرستان خمین

در روز سه شنبه 30 شهریور ماه مراسم تودیع و معارفه مسئولین دفتر نمایندگی کانون در شهرستان خمین برگزار گردید.
سه‌شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰
اخبار ویژه
دیدار و ملاقات با پیشکسوتان در شهرستان اراک

دیدار و ملاقات با پیشکسوتان در شهرستان اراک

سرهنگ دوم بازنشسته محمدصادق مهدی رئیس کانون بازنشستگان ناجا استان مرکزی به همراه نماینده بازنشستگان ناجا در مجمع کانون ناجا به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز چهارشنبه 27 مهرماه با 4 نفر از بازنشستگان شهرستان اراک، دیدار و ملاقات کردند.
دیدار و ملاقات با پیشکسوتان در شهرستان اراک

دیدار و ملاقات با پیشکسوتان در شهرستان اراک

سرهنگ دوم بازنشسته محمدصادق مهدی رئیس کانون بازنشستگان استان مرکزی به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز سه شنبه 20 مهر ماه با 4 نفر از بازنشستگان در شهرستان اراک، دیدار و ملاقات کرد.