کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار ستوانیکم بازنشسته حشمت اله اسدی

دیدار ستوانیکم بازنشسته حشمت اله اسدی

رئیس کانون بازنشستگان ناجا لرستان به اتفاق سرگرد بازنشسته شکرالله لیریایی مسئول دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان ناجا شهرستان دورود به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز شنبه 21خرداد ماه با حضور در منزل ستوانیکم بازنشسته حشمت اله اسدی ، با ایشان دیدار وگفت وگو کرد.