کانون بازنشستگان ناجا

دیدار با مستمری بگیر صدیقه حیدری

دیدار با مستمری بگیر صدیقه حیدری

سرهنگ بازنشسته امیدعلی پیدایش رئیس کانون بازنشستگان لرستان با حضور در منزل مستمری بگیر صدیقه حیدری ، با ایشان دیدار وگفت وگو کرد.
دوشنبه ۰۸ شهريور ۱۴۰۰
اخبار ویژه