کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
تشریح اقدامات کانون بازنشستگان استان اصفهان در سال 1398

تشریح اقدامات کانون بازنشستگان استان اصفهان در سال 1398

رئیس کانون بازنشستگان استان اصفهان در تشریح اقدامات خود در سال 98، گفت: کانون استان با بهره مندی از ظرفیتهای استانی و همکاری فرمانده محترم انتظامی استان، اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان و همکاری متقابل و کار مشترک مجموعه های فعال توانست خدمات شایسته ای به بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران ارائه دهد.