کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته  امراله فیضی

دیدار با بازنشسته امراله فیضی

سرهنگ حسین مرادی مقدم مسئول دفتر نمایندگی شهرستان دماوند با حضور در منزل بازنشسته جناب آقای امراله فیضی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با بازنشسته  قربان طاهری

دیدار با بازنشسته قربان طاهری

سرهنگ حسین مرادی مقدم مسئول دفتر نمایندگی شهرستان دماوند با حضور در منزل بازنشسته جناب آقای قربان طاهری با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با بازنشسته  جناب آقای سید اسماعیل نیک دو

دیدار با بازنشسته جناب آقای سید اسماعیل نیک دو

سرهنگ حسین مرادی مقدم مسئول دفتر نمایندگی شهرستان دماوند در راستای برنامه دیدار ملاقات و همچنین ارتقای روحیه پیشکسوتان با حضور در شهرستان پردیس با بازنشسته جناب آقای سید اسماعیل نیک دو دیدار و گفت و گو کرد.