کانون بازنشستگان ناجا

دیدار با بازنشسته جناب آقای یعقوبعلی یوسفیان

سرهنگ بازنشسته قاسمی رئیس کانون شرق استان تهران به منظور ارتقای روحیه پیشکسوتان با حضور در منزل بازنشسته جناب آقای یعقوبعلی یوسفیان با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۴۰۰
اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته  جناب آقای محمود حیاتی آشتیانی درشهرستان پردیس

دیدار با بازنشسته جناب آقای محمود حیاتی آشتیانی درشهرستان پردیس

سرهنگ بازنشسته قاسمی رئیس کانون شرق استان تهران به اتفاق سروان احمدی معاون نیروی انسانی فرمانده انتظامی شهرستان پردیس و سروان بازنشسته فارسی کارشناس اداری و مالی کانون شرق با حضور در منزل بازنشسته جناب آقای محمود حیاتی آشتیانی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با بازنشسته  جناب آقای رحمت حسینی درشهرستان پردیس

دیدار با بازنشسته جناب آقای رحمت حسینی درشهرستان پردیس

سرهنگ بازنشسته قاسمی رئیس کانون شرق استان تهران به اتفاق سروان احمدی معاون نیروی انسانی فرمانده انتظامی شهرستان پردیس و سروان بازنشسته فارسی کارشناس اداری و مالی کانون شرق با حضور در منزل بازنشسته جناب آقای رحمت حسینی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با بازنشسته  جناب آقای ابوالفضل شکری کویچ درشهرستان رودهن

دیدار با بازنشسته جناب آقای ابوالفضل شکری کویچ درشهرستان رودهن

سرهنگ بازنشسته قاسمی رئیس کانون شرق استان تهران به اتفاق سروان احمدی معاون نیروی انسانی فرمانده انتظامی شهرستان پردیس و سروان بازنشسته فارسی کارشناس اداری و مالی کانون شرق با حضور در منزل بازنشسته جناب آقای ابوالفضل شکری کویچ با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.

دیدار با بازنشسته جناب آقای خلیل اشتیاقی درشهرستان رودهن

سرهنگ بازنشسته قاسمی رئیس کانون شرق استان تهران به اتفاق سروان احمدی معاون نیروی انسانی فرمانده انتظامی شهرستان پردیس و سروان بازنشسته فارسی کارشناس اداری و مالی کانون شرق با حضور در منزل بازنشسته جناب آقای خلیل اشتیاقی درشهرستان رودهن با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.

دﯾﺪار ﺑﺎ 14 ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه به مناسبت هفته ناجا

سردار عزیزی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران ﺑﻪ مناسبت هفته ناجا و جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل 14 پیشکسوت ناجا، دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
تجلیل از ایتام به مناسبت هفته ناجا

تجلیل از ایتام به مناسبت هفته ناجا

مراسم تجلیل از ۲۱ نفر ازیادگاران (ایتام) به مناسبت هفته ناجا با حضور سردار عزیزی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در سالن فجر ستاد فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران برگزار شد.