کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با مستمری بگیر سرکارخانم  زهرا علی محمد عزیز کندی

دیدار با مستمری بگیر سرکارخانم زهرا علی محمد عزیز کندی

سرهنگ قنبری معاون نیروی انسانی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران به اتفاق سرهنگ بازنشسته ناصر قاسمی رئیس کانون بازنشستگان شرق استان تهران در اجرای طرح دیدار از ایتام و همچنین ارتقای روحیه مستمری بگیران با حضور در منزل مستمری بگیرسرکار خانم زهرا علی محمد عزیز کندی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با مستمری بگیر سرکارخانم  مریم هادی نژاد

دیدار با مستمری بگیر سرکارخانم مریم هادی نژاد

سرهنگ قنبری معاون نیروی انسانی فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران به اتفاق سرهنگ بازنشسته ناصر قاسمی رئیس کانون بازنشستگان شرق استان تهران در اجرای طرح دیدار از ایتام و همچنین ارتقای روحیه مستمری بگیران با حضور در منزل مستمری بگیرسرکار خانم مریم هادی نژاد با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.