کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
فراخوان جذب نیروی قراردادی در دفتر نمایندگی غرب کانون تهران بزرگ

فراخوان جذب نیروی قراردادی در دفتر نمایندگی غرب کانون تهران بزرگ

کانون بازنشستگان ناجا در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در دفتر نمایندگی غرب کانون تهران بزرگ، از میان فرزندان ذکور بازنشسته ناجا تعداد یک نفر واجد شرایط را در مقطع تحصیلی کارشناسی رشته کامپیوتر یا فناوری اطلاعات از طریق برگزاری آزمون کتبی و عملی و طی مراحل گزینش به صورت قراردادی جذب نماید.