کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
اولین داوطلب نمایندگی مجمع کانون در تهران بزرگ ثبت نام نمود

اولین داوطلب نمایندگی مجمع کانون در تهران بزرگ ثبت نام نمود

با توجه به برگزاری چهارمین دوره انتخابات مجمع کانون بازنشستگان تهران بزرگ واغاز ثبت نام داوطلبین، اولین داوطلب نمایندگی مجمع درساعت 11:20 امروز در ستاد انتخابات کانون تهران بزرگ حضور یافته وبا ارائه مدارک خود برای نامزدی انتخابات ثبت نام نمود.
دیدار با 1800 بازنشسته و مستمری بگیر و حضور بیش از 12 هزار نفر در اردوها و ضیافت‌های خانوادگی از مهمترین اقدامات سال ۹۸ است

دیدار با 1800 بازنشسته و مستمری بگیر و حضور بیش از 12 هزار نفر در اردوها و ضیافت‌های خانوادگی از مهمترین اقدامات سال ۹۸ است

رئیس کانون  بازنشستگان تهران بزرگ در تشریح برنامههای این کانون در سال 98، گفت: کانون تهران بزرگ با هفت دفتر نمایندگی وظیفه حمایت از بیش از 40هزار بازنشسته، موظف و مستمری بگیر را برعهده دارد.