کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
برگزاری جلسه شور اداری کانون بازنشستگان تهران بزرگ

برگزاری جلسه شور اداری کانون بازنشستگان تهران بزرگ

جلسه شور اداری کانون بازنشستگان تهران بزرگ با حضور کارشناسان کانون، مسئولین دفاتر هفتگانه، دو نماینده جدید مستقر در بیمارستان‌های امام سجاد (ع) و ولیعصر (عج) و ۳ نفر از نمایندگان مجمع کانون روز دوشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰ در محل دفتر سردار مرادپور رئیس کانون تهران بزرگ برگزار گردید. در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، جناب سرهنگ بازنشسته عمادی جانشین کانون در خصوص دستورالعمل بازدید نمایندگان ستاد کل از کانون تهران توضیحات لازم را ارائه نموده سپس سردار مرادپور رئیس کانون تهران بزرگ نکاتی را ابلاغ نمود
دﯾﺪار ﺑﺎ ۸ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه و مستمری بگیر توسط دفترنمایندگی جنوب کانون تهران بزرگ

دﯾﺪار ﺑﺎ ۸ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه و مستمری بگیر توسط دفترنمایندگی جنوب کانون تهران بزرگ

سرهنگ بازنشسته خسروی ﻣﺴــﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ جنوب کانون تهران بزرگ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل تعدادی از آنها، دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ۵ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه و مستمری بگیر تهران بزرگ

دﯾﺪار ﺑﺎ ۵ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه و مستمری بگیر تهران بزرگ

سرهنگ بازنشسته رجبلو ﻣﺴــﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ غرب کانون تهران بزرگ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ با تعدادی از این عزیزان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
برگزاری مراسم جشن هفته ناجا با حضور پیشکسوتان تهران بزرگ

برگزاری مراسم جشن هفته ناجا با حضور پیشکسوتان تهران بزرگ

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به مناسبت هفته ناجا اقدام به برگزاری جشنی در ستاد فاتب نموده است که در شب های هفته ناجا برگزار میگردد. در این مراسم شاد و متنوع ، هرشب تعدادی از بازنشستگان محترم بهمراه خانواده نیز شرکت مینمایند.
دﯾﺪار ﺑﺎ ۱۶ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه و مستمری بگیر

دﯾﺪار ﺑﺎ ۱۶ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه و مستمری بگیر

سرهنگ بازنشسته وثوقی ﻣﺴــﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ جنوب غرب کانون تهران بزرگ ﺑﻪ مناسبت هفته ناجا و جهت ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل تعدادی از آنها، دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.