کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته آقای مهدی عبادی کجانی

دیدار با بازنشسته آقای مهدی عبادی کجانی

رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان به همراه رئیس کانون بازنشستگان قم به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل پیشکسوت آقای مهدی عبادی کجانی ، با ایشان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با بازنشسته آقای سید احمد میر غنی

دیدار با بازنشسته آقای سید احمد میر غنی

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان و رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان به همراه رئیس کانون بازنشستگان قم به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته آقای سید احمد میر غنی، با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
گزارش عملکرد سال 99 کانون قم

گزارش عملکرد سال 99 کانون قم

به منظور اطلاع شما عزیزان با مجموعه برنامه، خدمات و اقداماتی که در سال 99 از سوی کانون بازنشستگان استان قم انجام گرفته است، گفتگویی با سرهنگ بازنشسته ابوالفضل شجاعی رئیس کانون بازنشستگان استان قم انجام دادیم:
دیدار با بازنشسته آقای علی فتاحی

دیدار با بازنشسته آقای علی فتاحی

رئیس کانون بازنشستگان قم به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته آقای علی فتاحی، با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته آقای محمد باوفا

دیدار با بازنشسته آقای محمد باوفا

رئیس کانون بازنشستگان قم به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته آقای محمد باوفا ، با ایشان دیدار و گفتگو کرد.