کانون بازنشستگان ناجا

دیدار فرمانده انتظامی استان با پیشکسوت جناب سرهنگ محمد علی پیری

دیدار فرمانده انتظامی استان با پیشکسوت جناب سرهنگ محمد علی پیری

فرمانده انتظامی استان قم و رئیس عقیدتی سیاسی و رئیس کانون بازنشستگان استان و معاون نیروی انسانی با حضور در منزل پیشکسوت جناب سرهنگ محمد علی پیری با ایشان دیدار کردند.
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
اخبار ویژه

دیدار با پیشکسوت آقای محمد مدنی

رئیس اداره بازنشستگی استان به همراه رئیس کانون بازنشستگان قم با حضور در منزل بازنشسته آقای محمد مدنی، با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با پیشکسوت آقای سروش زنگنه

دیدار با پیشکسوت آقای سروش زنگنه

رئیس اداره بازنشستگی استان به همراه رئیس کانون بازنشستگان قم به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل بازنشسته آقای سروش زنگنه، با ایشان دیدار و گفتگو کرد.