کانون بازنشستگان ناجا

سرهنگ بازنشسته علی نیرپور

سرهنگ بازنشسته علی نیرپور

سرهنگ بازنشسته علی نیرپور از اعضا بازنشسته ساکن استان آذربایجان غربی هستند. ایشان بعد از بازنشستگی، به لحاظ علاقه، استعداد و تحصیلاتی که داشتند در عرصه تحقیق و پژوهش فعالیت کرده و نتیجه زحمات خود را در ۲ کتاب منتشر کرده اند. کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی مصاحبه‌ای با وی انجان داده اند که خلاصه‌ای از آ به نظر خوانندگان محترم می‌رسد