کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد سال 99 کانون استان خراسان شمالی

گزارش عملکرد سال 99 کانون استان خراسان شمالی

دیدار و سرکشی از 115 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران، تشکیل 49 پرونده وام اشتغالزایی و برگزاری 7 مورد کمیسیون معسرین و بررسی 40 مورد پرونده و پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد و پنج میلیون ریال وام بلاعوض به 22 مورد از نیازمندان از مهمترین اقدامات کانون خراسان شمالی در سال 99 بود.
دیدار با ستوان دوم بازنشسته غلامعلی آزادمهر

دیدار با ستوان دوم بازنشسته غلامعلی آزادمهر

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن خراسان شمالی با همراهی سرهنگ حسین پور معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان با حضور در منزل ستوان دوم بازنشسته غلامعلی آزادمهر با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با ستوان یکم بازنشسته سیدمهدی صفاری

دیدار با ستوان یکم بازنشسته سیدمهدی صفاری

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن خراسان شمالی با همراهی سرهنگ حسین پور معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان با حضور در منزل ستوان یکم بازنشسته سیدمهدی صفاری با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

دیدار با سروان بازنشسته بهمن محمدپور

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن خراسان شمالی با همراهی سرهنگ حسین پور معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان و سرهنگ فضائلی معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان با حضور در منزل سروان بازنشسته بهمن محمدپور با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

دیدار با ستوان سوم بازنشسته سید جواد جمالی حصار

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن خراسان شمالی با همراهی سرهنگ حسین پور معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان و سرهنگ فضائلی معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان با حضور در منزل ستوان سوم بازنشسته سید جواد جمالی حصار با ایشان دیدار و گفتگو کرد.