کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1400 کانون بازنشستگان استان کهگیلویه و بویراحمد

گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1400 کانون بازنشستگان استان کهگیلویه و بویراحمد

دیدار و دلجویی از 14 پیشکسوت ناجا، اعطای وام جعاله به 49 بازنشسته، پیگیری پرونده 39 نفز از اعضای نیازمند در کمیسیون مهسرین نیروهای مسلح و اعطای هیه نوروزی به بازنشستگان استان از جمله اقدامات کانون در سه ماهه سال بود.

دیدار با پیشکسوت فریبرز دهقان

رئیس کانون بازنشستگان استان استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور در منزل پیشکسوت فریبرز دهقان با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.