کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد سال 99 کانون بازنشستگان استان ایلام

گزارش عملکرد سال 99 کانون بازنشستگان استان ایلام

توزیع 200 بسته کمک معیشتی در بین بازنشستگان نیازمند، دیدار و سرکشی از 42 بازنشسته، تجلیل از تعداد 208 نفر از بازنشستگان ایثارگر و کمک بلا عوض به 106 نفر از بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران از جمله اقدامات مهم کانون ایلام در سال 99 است.