کانون بازنشستگان ناجا

نحوه دریافت هزینه لوازم پزشکی توسط بیمه شدگان ازسازمان

نحوه دریافت هزینه لوازم پزشکی توسط بیمه شدگان ازسازمان

درحال حاضر تهیه اقلام پزشکی مورد نیاز بیماران تحت پوشش سازمان درحین بستری، به عهده مراکز درمانی طرف قرارداد می‌باشد. با این وجود سازمان جهت تسهیل هرچه بهتر ارائه خدمات دارای حدود ۳۰ مرکز طرف قرارداد فروش تجهیزات پزشکی گران قیمت درسطح کشور بوده که بیمه شدگان جهت اطلاع از اسامی این مراکز و نحوه ارائه خدمات آنها، می‌توانند به ادارات استانی سازمان مراجعه نمایند. چنانچه بیمه شدگان به هردلیل مجبور به تهیه و پرداخت هزینه اقلام پزشکی گردند، می‌توانند جهت دریافت هزینه لوازم پزشکی مورد تعهد سازمان به شرح زیر اقدام نمایند:
۱