کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گفت و گو با سردار جانباز 90 درصد قاسم قاسمی

گفت و گو با سردار جانباز 90 درصد قاسم قاسمی

وقتی پای صحبت آنهایی که ایام بی تکرار دفاع مقدس را –حتی کوتاه- تجربه کرده اند، می نشینی؛ ثانیه ثانیه آن روزها با تک تک خاطراتش را، با احساسی متفاوت و واژه هایی خاص بازتعریف می کنند، چه رسد به آنها که سالها زیباترین دوره های زندگی خود را صرف چنین جو و شرایط بی مثالی کرده اند.
سرهنگ بازنشسته محمد محمدحسینی

سرهنگ بازنشسته محمد محمدحسینی

سرهنگ بازنشسته محمد محمد حسینی از آن دسته بازنشستگانی است که بعد از بازنشستگی در ناجا علاوه بر فعالیت در امور دامداری به جمع آوری و تالیف خاطرات و تجربیات دوران خدمت خود در قالب کتابی با عنوان جنایات از یاد رفته نموده است. کانون استان یزد مصاحبه اختصاصی با ایشان انجام که نظر شما را به آن جلب مینمائیم .
بازنشستگی دوران طلایی برای حضور در فعالیتی است که دوست داریم

بازنشستگی دوران طلایی برای حضور در فعالیتی است که دوست داریم

ورزش از آن دست حوزه هایی هست که در مسیر حفظ سلامتی وارتقای روحیه همواره مورد تاکید بوده و هست این موضوع باعث شد تا بسیاری از همکاران ما در کنار کار ، ورزش را نیز به عنوان یک برنامه مهم زندگی مد نظر داشته باشند. پیشکسوت بازنشسته محمود باقر نژاد از این دست همکاران ماست که در کنار سال ها فعالیت نظامی با ماموریت های سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می دهد. گفت و گویی با ایشان انجام دادیم که نظر شما راه به آن جلب می کنیم:
پیشکسوت خوشنویس عبدالرضا نخجوان شهرکی

پیشکسوت خوشنویس عبدالرضا نخجوان شهرکی

خوشنویسی ایرانی بخشی از خوشنویسی اسلامی است و با آن می توانید از یک روحیه شاد و سرزنده برخوردار شوید. پیشکسوت بازنشسته عبدالرضا نخجوان شهرکی از این دست همکاران ماست که در کنار سالها فعالیت نظامی با مأموریت های سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر خوشنویسی را رها نکرده و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می دهد. گفت گویی با ایشان انجام دادیم که نظر شما را به آن جلب می کنیم:
سرهنگ بازنشسته مهرداد مرات

سرهنگ بازنشسته مهرداد مرات

پیشکسوت بازنشسته مهرداد مرات از این دست همکاران ماست که در کنار سالها فعالیت انتظامی با ماموریتهای سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه میدهد.گفت و گویی با ایشان انجام دادیم که نظر شما را به آن جلب میکنیم: