کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
بازنشستگی دوران طلایی برای حضور در فعالیتی است که دوست داریم

بازنشستگی دوران طلایی برای حضور در فعالیتی است که دوست داریم

ورزش از آن دست حوزه هایی هست که در مسیر حفظ سلامتی وارتقای روحیه همواره مورد تاکید بوده و هست این موضوع باعث شد تا بسیاری از همکاران ما در کنار کار ، ورزش را نیز به عنوان یک برنامه مهم زندگی مد نظر داشته باشند. پیشکسوت بازنشسته محمود باقر نژاد از این دست همکاران ماست که در کنار سال ها فعالیت نظامی با ماموریت های سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می دهد. گفت و گویی با ایشان انجام دادیم که نظر شما راه به آن جلب می کنیم:
پیشکسوت خوشنویس عبدالرضا نخجوان شهرکی

پیشکسوت خوشنویس عبدالرضا نخجوان شهرکی

خوشنویسی ایرانی بخشی از خوشنویسی اسلامی است و با آن می توانید از یک روحیه شاد و سرزنده برخوردار شوید. پیشکسوت بازنشسته عبدالرضا نخجوان شهرکی از این دست همکاران ماست که در کنار سالها فعالیت نظامی با مأموریت های سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر خوشنویسی را رها نکرده و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می دهد. گفت گویی با ایشان انجام دادیم که نظر شما را به آن جلب می کنیم:
سرهنگ بازنشسته مهرداد مرات

سرهنگ بازنشسته مهرداد مرات

پیشکسوت بازنشسته مهرداد مرات از این دست همکاران ماست که در کنار سالها فعالیت انتظامی با ماموریتهای سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه میدهد.گفت و گویی با ایشان انجام دادیم که نظر شما را به آن جلب میکنیم:
بازنشسته نور احمد حافظیان

بازنشسته نور احمد حافظیان

پیشکسوت بازنشسته نوراحمد حافظیان از آن دسته از افرادی است که بعد از اتمام خدمت و ورود به عرصه بازنشستگی، در رده پیشکسوتان رشته ورزشی پرس سینه (پرورش اندام) فعالیت خود را آغاز کرده است و علی رغم مشکلات و موانع موجود، با جدیت این رشته ورزشی را انتخاب و در مدت 17 سال فعالیت، موفق به کسب 19 حکم قهرمانی کشوری و استانی شده است.