کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد یکساله سال 99 کانون استان مازندران

گزارش عملکرد یکساله سال 99 کانون استان مازندران

ملاقات با 155 نفر ازبازنشستگان مستمری بگیران، تشکیل 79 پرونده حمایت از نیازمندان جهت بحث در کمیسیون حمایت کانون ناجا و تشکیل 69 پرونده حمایت از معسرین از مهمترین اقدامات کانون مازندران در سال 99 بود.
گزارش عملکرد سه ماهه سوم سال 99 کانون استان مازندران

گزارش عملکرد سه ماهه سوم سال 99 کانون استان مازندران

به منظور اطلاع شما عزیزان با مجموعه برنامه، خدمات و اقداماتی که در سه ماه اخیر از سوی کانون بازنشستگان استان مازندران انجام گرفته است، گفت و گویی با سرهنگ بازنشسته سیدمسعود سلیم بهرامی رئیس کانون بازنشستگان استان انجام دادیم: