کانون بازنشستگان ناجا

جلسه قرارگاه تابان برگزار شد

جلسه قرارگاه تابان برگزار شد

جلسه قرارگاه تابان با حضور معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان مازندران برگزار شد.
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
اخبار ویژه
برگزاری ورزش صبحگاهی در شهرستان نکاء

برگزاری ورزش صبحگاهی در شهرستان نکاء

کانون بازنشستگان شهرستان نکاءبه منظورافزایش نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در میان بازنشستگان،اولین مرحله از ورزش صبحگاهی را روزیکشنبه 1400/4/20 در پارک شهید بهشتی برگزار کرد.
برگزاري ورزش صبحگاهی در شهرستان  نوشهر

برگزاري ورزش صبحگاهی در شهرستان نوشهر

کانون بازنشـسـتگان شهرستان نوشهر به منظور افزایش نشـاط اجتماعی و ترویج  فرهنگ ورزش همگانی در میان بازنشستگان، اولین مرحله ورزش صبحگاهی را روز یکشنبه  13 تیرماه در محل ساحل سیترا برگزار کرد.