کانون بازنشستگان ناجا

برگزاری آزمون استخدامی مسئول فاوای کانون بازنشستگان استان آدربایجان غربی

برگزاری آزمون استخدامی مسئول فاوای کانون بازنشستگان استان آدربایجان غربی

آزمون استخدامی مسئول فاوای کانون بازنشستگان استان آدربایجان غربی روز ۷ مهرماه برگزار شد.
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
اخبار ویژه
گزارش عملکرد سه ماهه دوم سال 1400 کانون استان آذربایجان غربی

گزارش عملکرد سه ماهه دوم سال 1400 کانون استان آذربایجان غربی

کانون بازنشستگان ناجا به عنوان حامیان اصلی بازنشستگان، مستمري بگیران و خانواده محترم آنها همواره تلاش دارند تا با بهره گیري از توان کانون هاي استان ها و دفاتر نمایندگی شهرستانها، در مسیر رفع نیازها و مشکلات معیشتی و رفاهی و ارتقاي کیفیت زندگی آنها گام بردارند.