کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد سال 1399 کانون استان آذربایجان غربی

گزارش عملکرد سال 1399 کانون استان آذربایجان غربی

دیدار با 437 بازنشسته و مستمری بگیر، پرداخت وام 20میلیون تومانی برای 320 بازنشسته، تکمیل پرونده وام اشتغال زایی برای 318 متقاضی، تهیه و توزیع 65 بسته معیشتی (کمک مومنانه)به نیازمندان و مشاوره حقوقی به 347مورد از جمله مهمترین برنامه های کانون استان در سال 99 بود.
گزارش عملکرد سه ماهه سوم کانون استان آذربایجان غربی

گزارش عملکرد سه ماهه سوم کانون استان آذربایجان غربی

به منظور اطلاع شما عزیزان با مجموعه برنامه، خدمات و اقداماتی که در سه ماه اخیر از سوي کانون بازنشستگان استان آذربایجانغربی انجام گرفته است، گفت و گویی باسرهنگ بازنشسته مالک ولی زاده رئیس کانون بازنشستگان استان انجام دادیم: