کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با پیشکسوت علی شکاری

دیدار با پیشکسوت علی شکاری

مسئول امور مالی استان هرمزگان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با پیشکسوت علی شکاری دیدار و گفت و گو کرد.