کانون بازنشستگان ناجا

گزارش عملکرد سه ماهه اول 1400 کانون استان هرمزگان

گزارش عملکرد سه ماهه اول 1400 کانون استان هرمزگان

به منظور اطلاع شما عزیزان با مجموعه برنامه، خدمات و اقداماتی که از سوی کانون بازنشستگان استان هرمزگان انجام گرفته است، گفت و گویی با سرهنگ بازنشسته اسمعیل نمردی زاده رئیس کانون بازنشستگان استان هرمزگان انجام دادیم:
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
اخبار ویژه