کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با سروان بازنشسته مظفر استواري

دیدار با سروان بازنشسته مظفر استواري

سرهنگ حسنوند جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مریوان، به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل سروان بازنشسته مظفر استواري، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سروان بازنشسته مولود ویسانی

دیدار با سروان بازنشسته مولود ویسانی

رئیس کانون بازنشستگان استان کردستان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل سروان بازنشسته مولود ویسانی، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با مستمری بگیر مریم هادی

دیدار با مستمری بگیر مریم هادی

رئیس کانون بازنشستگان استان کردستان، به منظور تکریم و دلجویی از مستمری بگیران ناجا با حضور در منزل مستمری بگیر مریم هادی، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با ستوان سوم بازنشسته فرامرز شیروانی

دیدار با ستوان سوم بازنشسته فرامرز شیروانی

رئیس کانون بازنشستگان استان کردستان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان روز دوشنبه 24 خرداد با حضور در منزل ستوان سوم بازنشسته فرامرز شیروانی، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.