کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1400 کانون بازنشستگان استان البرز

گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1400 کانون بازنشستگان استان البرز

به منظور اطلاع شما عزیزان با مجموعه برنامه ها، خدمات و اقداماتی که در سه ماهه اول سال 1400 از سوي کانون بازنشستگان استان البرز انجام گرفته است، گفت و گویی باسرهنگ بازنشسته مظفر دانش مقدم رئیس کانون بازنشستگان استان البرز انجام داده ایم:
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد سال 1399 ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎن البرز

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد سال 1399 ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﺎن البرز

اعطای 83 سبد بهداشتی معیشتی در قالب پویش کمک مومنانه، دیدار با 175 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران، دلجویی از 74 خانواده پیشکسوتان فقید ناجا از جمله برنامه های کانون استان در سال 99 بود.