کانون بازنشستگان ناجا

تشریح اقدامات کانون بازنشستگان  استان البرز در سال 98

تشریح اقدامات کانون بازنشستگان  استان البرز در سال 98

رئیس کانون استان از دیدار با 545  نفر از اعضای کانون و پرداخت بیش از 78 میلیون ریال کمک بلاعوض نقدی از طریق کارگروه استانی اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان به تعدادی از بازنشستگان و مستمری بگیران نیازمند خبر داد.
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
اخبار ویژه
پیش ثبت نام پروژه ریحانه هشتگرد

پیش ثبت نام پروژه ریحانه هشتگرد

برابر اعلام صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن فرماندهی انتظامی البرز بنیاد تعاون ناجا در نظر دارد تعداد 1633 واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی حدود 30 الی 80 درصد از پروژه 4449 واحدی ریحانه هشتگرد واقع در استان البرز شهرجدید هشتگرد، محله 2 ، فاز 4 درصورت داشتن متقاضی جهت واگذاری به کارکنان اعضاء کد 62 به شرح زیر واگذار نماید.
تشریح اقدامات کانون بازنشستگان  استان البرز در سال 98

تشریح اقدامات کانون بازنشستگان  استان البرز در سال 98

رئیس کانون استان از دیدار با 545  نفر از اعضای کانون و پرداخت بیش از 78 میلیون ریال کمک بلاعوض نقدی از طریق کارگروه استانی اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان به تعدادی از بازنشستگان و مستمری بگیران نیازمند خبر داد.