کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عمکرد یکساله 1399 کانون استان فارس

گزارش عمکرد یکساله 1399 کانون استان فارس

دیدار و ملاقات با 400 نفر از اعضاء ، تشکیل 85 فقره پرونده حمایت از نیازمندان ، تشکیل 347 فقره پرونده حمایت از معسرین، 88 فقره کمک بلاعوض از صندوق کریم اهل بیت (ع) به نیازمندان، توزیع 66000 عدد ماسک بین بازنشستگان بالای 60 سال از جمله اقدامات کانون در ارتقای معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران بود.
دیدار با پیشکسوت ناجا آقای حسین اکبریان

دیدار با پیشکسوت ناجا آقای حسین اکبریان

مسئول دفتر نمایندگی کانون در شهرستان استهبان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان در معیت جمعی از مسئولین انتظامی شهرستان با حضور در منزل پیشکسوت ناجا آقای حسین اکبریان ، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با پیشکسوت ناجا آقای عبدالحسین شاهسونی

دیدار با پیشکسوت ناجا آقای عبدالحسین شاهسونی

مسئول دفتر نمایندگی کانون در شهرستان استهبان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان در معیت جمعی از مسئولین انتظامی شهرستان با حضور در منزل پیشکسوت ناجا آقای عبدالحسین شاهسونی، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد..
دیدار با پیشکسوت ناجا آقای غلامرضا برون

دیدار با پیشکسوت ناجا آقای غلامرضا برون

فرمانده انتظامي "مرودشت" سرهنگ فرشید زینلی به همراه رئیس عقیدتی سیاسی حاج آقا اسلام ناصری ، رئیس حفاظت و اطلاعات سرهنگ 2 غلامحسین ملائی ، رئیس بازرسی علی محمد انصاری ، معاون اجتماعی سرگرد محمد تقی شکراله زاده ، رئیس امور ایثارگران سرگرد محمود زارعی و رئیس کانون بازنشستگان ناجا شهرستان کارمند پاسدار بازنشسته حیدر علیپور حقیقی با حضور در منزل بازنشسته "غلامرضا برون" با آنان ديدار و گفتگو کردند.
دیدار با پیشکسوت ناجا آقای فریبرز درویش پور

دیدار با پیشکسوت ناجا آقای فریبرز درویش پور

فرمانده انتظامي "مرودشت" سرهنگ فرشید زینلی به همراه رئیس عقیدتی سیاسی حاج آقا اسلام ناصری ، رئیس حفاظت و اطلاعات سرهنگ 2 غلامحسین ملائی ، رئیس بازرسی علی محمد انصاری ، معاون اجتماعی سرگرد محمد تقی شکراله زاده ، رئیس امور ایثارگران سرگرد محمود زارعی و رئیس کانون بازنشستگان ناجا شهرستان کارمند پاسدار بازنشسته حیدر علیپور حقیقی با حضور در منزل بازنشسته "فریبرز درویش پور" با آنان ديدار و گفتگو کردند.
دیدار با پیشکسوت ناجا آقای محمدعلی لاله زار

دیدار با پیشکسوت ناجا آقای محمدعلی لاله زار

فرمانده انتظامي "مرودشت" سرهنگ فرشید زینلی به همراه رئیس عقیدتی سیاسی حاج آقا اسلام ناصری ، رئیس حفاظت و اطلاعات سرهنگ 2 غلامحسین ملائی ، رئیس بازرسی علی محمد انصاری ، معاون اجتماعی سرگرد محمد تقی شکراله زاده ، رئیس امور ایثارگران سرگرد محمود زارعی و رئیس کانون بازنشستگان ناجا شهرستان کارمند پاسدار بازنشسته حیدر علیپور حقیقی با حضور در منزل بازنشسته "محمدعلی لاله زار" با آنان ديدار و گفتگو کردند.