کانون بازنشستگان ناجا

برگزاری اولین جشنواره تحول و تعالی سرمایه انسانی نیروهای مسلح
به نام (جایزه سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی)

برگزاری اولین جشنواره تحول و تعالی سرمایه انسانی نیروهای مسلح به نام (جایزه سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی)

اولین جشنواره تحول و تعالی سرمایه انسانی نیروهای مسلح به نام (جایزه سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی) با اختصاص بخشی به اعضای وابسته (بازنشستگان) فراخوان داد.
پاسخگویی روابط عمومی سازمان اتکا پیرامون تخفیفات کارت حکمت

پاسخگویی روابط عمومی سازمان اتکا پیرامون تخفیفات کارت حکمت

روابط عمومی سازمان اتكا جهت پاسخ به گله مندی يكي از بازنشستگان شريف ن.م پيرامون سقف تخفيفات كارت حكمت و اينكه چرا پس از بالارفتن تعداد اقلام خريداري شده نمي توان مازاد آن را از تخفيف ٣٠ درصدي استفاده نمود، جهت روشن شدن موضوع توضيحات زير را بدين شرح تقديم مي نمايد: