کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با ۵ نفر از بازنشستگان

دیدار با ۵ نفر از بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه ۲۷ مهرماه با حضور در منزل ۵ نفر از بازنشستگان، با آن‌ها دیدار و گفتگو نمودند.
دیدار با ۲ نفر از بازنشستگان

دیدار با ۲ نفر از بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه با ۲ نفر از بازنشستگان، با آن‌ها دیدار و گفتگو نمودند.
دیدار با پنج نفر از مستمری بگیران

دیدار با پنج نفر از مستمری بگیران

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه مستمری بگیران روز چهارشنبه 7 مهرماه با حضور در منزل احدی از مستمری بگیران، با آنها دیدار و گفت و گو نمودند.