کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با سرهنگ بازنشسته هوشنگ شهبازی

دیدار با سرهنگ بازنشسته هوشنگ شهبازی

رئیس کانون بازنشستگان ناجا استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه 29 مهرماه با حضور در منزل سرهنگ بازنشسته هوشنگ شهبازی، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سرهنگ بازنشسته رحیم آقا محمدی

دیدار با سرهنگ بازنشسته رحیم آقا محمدی

رئیس کانون بازنشستگان ناجا استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه 29 مهرماه با حضور در منزل سرهنگ بازنشسته رحیم آقا محمدی، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سرهنگ بازنشسته جلال صلاتی مومن

دیدار با سرهنگ بازنشسته جلال صلاتی مومن

رئیس کانون بازنشستگان استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه 29 مهرماه با حضور در منزل سرهنگ بازنشسته جلال صلاتی مومن، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.