کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد سال 99 کانون استان اردبیل

گزارش عملکرد سال 99 کانون استان اردبیل

دیدار با 93 بازنشسته و مستمری بگیر، شناسایی و دیدار با 75 پیشکسوتان بیمار و معسر، اعطای وام از طریق صندوق حمایت کانون، وام ضروری، حبیب بن مظاهر و توانمندسازی ساتا و مشاوره حقوقی رایگان برای 43 نفر از جمله اقدامات کانون اردبیل در سال 99 بود.
دیدار با ستوان دوم بازنشسته علی ابراهیمی

دیدار با ستوان دوم بازنشسته علی ابراهیمی

رئیس کانون بازنشستگان ناجا استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز یکشنبه 5 بهمن ماه بعلت بیماری منحوص کرونا با دعوت از ستوان دوم بازنشسته علی ابراهیمی، در محل کانون با ایشان دیدار و گفت و گو کردند.