کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با 7 بازنشسته استان چهارمحال و بختیاری

دیدار با 7 بازنشسته استان چهارمحال و بختیاری

رئیس کانون بازنشستگان استان چهار محال و بختیاری با حضور در منزل بازنشستگان آقایان آیت الله هاشمی، حجت الله هاشمی، حاجت مراد فراهانی، قربانعلی قلعه سفیدی، محمدرضا راستی، اسدالله بهنام پور و محمود محمودی با آنها دیدار و گفتگو کرد.