کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته آقای مجتبی بهار لو

دیدار با بازنشسته آقای مجتبی بهار لو

رئیس کانون بازنشستگان استان چهار محال و بختیاری به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 با حضور در منزل بازنشسته آقای مجتبی بهار لو با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته محمد والا فرد

دیدار با بازنشسته محمد والا فرد

مسئول فرهنگی کانون بازنشستگان استان چهار محال و بختیاری به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز سه شنبه مورخ 1399/12/05 با حضور در منزل بازنشسته تاج محمد والا فرد با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
گزارش عملکرد سال 1399 کانون بازنشستگان استان چهار محال و بختیاری

گزارش عملکرد سال 1399 کانون بازنشستگان استان چهار محال و بختیاری

رئیس کانون بازنشستگان استان چهار محال و بختیاری از اعطای 35 وام بلاعوض به معلولین، 52 کمک بلا عوض به خانواده متوفیان، دیدار و سرکشی از 54 نفر از معلولین و خانواده متوفیان و 100 مورد تکریم و دیدار از یادگاران متوفیان دارای فرزند صغیر به عنوان مهمترین اقدامات کانون در سال 99 خبر داد.
دیدار با بازنشسته امیر بیابانی

دیدار با بازنشسته امیر بیابانی

رئیس کانون بازنشستگان استان چهار محال و بختیاری به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 با حضور در منزل بازنشسته آقای امیر بیابانی با ایشان دیدار و گفتو گوکرد
دیدار با بازنشسته آقای سید عباس نوربخش

دیدار با بازنشسته آقای سید عباس نوربخش

رئیس کانون بازنشستگان استان چهار محال و بختیاری به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 با حضور در منزل بازنشسته آقای سید عباس نوربخش با ایشان دیدار کرد.

دیدار با بازنشسته آقای فریدون کبیری

رئیس کانون بازنشستگان استان چهار محال و بختیاری به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 با حضور در منزل بازنشسته آقای فریدون کبیری با ایشان دیدار و گفتگو کرد