۵۰۱
يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹
تعداد بازدید: ۴۲۴۶
طی اطلاعیه ای از سوی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، ضوابط متناسب سازی حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای مسلح در مهـر ماه 1399 اعلام شد:

طی اطلاعیه ای از سوی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، ضوابط متناسب سازی حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای مسلح در مهـر ماه 1399 اعلام شد:

 

ضوابط متناسب سازی حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای مسلح در مهـر ماه 1399

ضوابط متناسب سازی حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای مسلح در مهـر ماه 1399

ارسال نظر
نام:
* نظر:
اخبار استان ها
نشریات
+ آرشیو