۴۴۴۶
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
تعداد بازدید: ۱۷
سرهنگ دوم بازنشسته محمدصادق مهدی رئیس کانون بازنشستگان استان مرکزی به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز سه شنبه 20 مهر ماه با 4 نفر از بازنشستگان در شهرستان اراک، دیدار و ملاقات کرد.
رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن استان مرکزی ﺑﻪ اتفاق سرهنگ یوسف سپهوند جانشین فرماندهی انتظامی استان، سرهنگ محمد مددی معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان و همچنین سرهنگ بازنشسته نعمت اله رفیعی راد نماینده بازنشستگان استان در مجمع کانون ناجا بمناسبت گرامیداشت هفته ناجا و همچنین به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منازل بازنشستگان گرانقدر سرهنگ بازنشسته هوشنگ کاوه،سرهنگ بازنشسته محمدعلی چگینی، سرهنگ دوم بازنشسته محمد خیرآبادی و سرگرد بازنشسته محمدرضا صالحی دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدند.

در این دیدارها، ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت پیشکسوتان گرانقدر، ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ آنها اﻋﻄﺎء شد.

دیدار و ملاقات با پیشکسوتان در شهرستان اراکدیدار و ملاقات با پیشکسوتان در شهرستان اراکدیدار و ملاقات با پیشکسوتان در شهرستان اراک

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: