۴۲۸۴
شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰
تعداد بازدید: ۲۴۹
جلسه شورای هماهنگی روسای کانونهای نیروهای مسلح استان چهار محال و بختیاری در کانون سپاه شد.

جلسه شورای هماهنگی روسای کانونهای نیروهای مسلح استان چهار محال و بختیاری در کانون سپاه شد.

در این جلسه که با حضور روسای کانونهای بازنشستگان نیروهای مسلح استان برگزار گردید پیرامون انعکاس خدمات ارائه شده به وابستگان انتقال شده به استان جدیداز طریق استان قبلی و نارضایتی جامعه هدف از تاخیر در پرداخت وامهای اشتغال زایی بحث و تبادل نظر گردید.

... جلسه شورای هماهنگی روسای کانونها برگزار شد

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: