۲۹۱۰
سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید: ۲۳۷

«هوالمنتقم»

 

همقطـار ؛

هـمـرزم ؛

همـدل ؛

هـم درد ؛

.........


حاج قاسم عقيده داشت امروز هرکس در دفاع از جمهوری اسلامی ايران پای صندوق های رأی بيايد «مدافع حرم» است.
«امـروز قـرارگاه حسين بن علي (ع) ايران است. بدانيد جمهوری اسلامی«حـرم» است و اين حرم اگر ماند ديـگر حرم ها می مانند، اگر دشـمن اين حرم را از بين برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهيمی و نه حرم محمدی(ص) .»

برادر پيشکسوت !
اگر رأی دادن تاثير نداشت، بيش از150 شبکه مـاهـوارهای تبـليغ نـمی کـردنـد که «رأی بی رأی» ، پس بدانيم رأی ما اثر دارد، سخت هم اثر دارد !
در روز تشييع شهيد حاج قاسم سليمانی به او قول داديم «انتقام سختی می گيريم» روز 28 خرداد 1400 «روز انتقام سخت» است.


سرتيپ دوم پاسدار بازنشسته بيژن کارگر

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: