اخبار ویژه
گفتگو با آزاده پیشکسوت محمد عیدی پور

گفتگو با آزاده پیشکسوت محمد عیدی پور

افتخار آشنایی با آزاده پیشکسوت محمد عیدی پور ما را بر آن داشت تا در گفتگو با ایشان، یاد و خاطره مجاهدت و ایثار آزادگان را گرامی بداریم.
مصاحبه  با سرهنگ آزاده  و جانباز 55 درصد علی محمد تقوی

مصاحبه با سرهنگ آزاده  و جانباز 55 درصد علی محمد تقوی

آزاده پیشکسوتعلی محمد تقوی از دلیرمردان جبهه‌های نبرد بود که در سال ۱۳8، در خرمشهر به اسارت در آمد.
گفت و گو با پیشکسوت ورزشکار  داریوش استحمامی فرد

گفت و گو با پیشکسوت ورزشکار داریوش استحمامی فرد

گفت و گویی با پیشکسوت ورزشکار داریوش استحمامی فرد انجام دادیم که نظر شما را به آن جلب می کنیم.
در عملیات نصر پنج در سال ۱۳۶۶ به درجه جانبازی رسیدم

در عملیات نصر پنج در سال ۱۳۶۶ به درجه جانبازی رسیدم

اینجانب سرهنگ بازنشسته فرامرز بیاد در تاریخ دوم آذر ۱۳۶۴ به استخدام شهربانی سابق در آمدم و بعد از ۳۰ سال خدمت در دوم آذز ۱۳۹۴ به افتخار بازنشستگی نائل شدم.
گفتگوبا با آزاده پیشکسوت قدرت الله معصومی

گفتگوبا با آزاده پیشکسوت قدرت الله معصومی

آزاده پیشکسوت قدرت الله معصومی از دلیرمردان جبهه‌های نبرد بود که در سال ۱۳۶۷، در منطقه زبیدات عراق به دلیل تمام شدن مهمات، به اسارت در آمد.
پیشکسوت بازنشسته سرهنگ محمد صداقت

پیشکسوت بازنشسته سرهنگ محمد صداقت

پیشکسوت بازنشسته سرهنگ محمد صداقت از این دست همکاران ماست که در کنار سال‌ها فعالیت نظامی با ماموریت‌های سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می‌دهد.
پیشکسوت کارآفرین نادر برارنژاد

پیشکسوت کارآفرین نادر برارنژاد

در حال حاضر در حوزه پرورش ماهیان سردآبی مشغول فعالیت هستم.