حضور رئیس کانون استان کرمانشاه در تجمع مردمی حمایت از عملیات سپاه پاسداران

حضور رئیس کانون استان کرمانشاه در تجمع مردمی حمایت از عملیات سپاه پاسداران

حضور رئیس و کارشناسان کانون استان کرمانشاه در تجمع مردمی در حمایت از عملیات انتقامی رزمندگان سپاه اسلام علیه رژیم غاصب و کودک‌ کش صهیونیستی اسرائیل.
عیادت از ۳ نفر از بازنشستگان در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) فراجا کرمانشاه

عیادت از ۳ نفر از بازنشستگان در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) فراجا کرمانشاه

رئیس دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان انتظامی استان در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) فراجا کرمانشاه از ۳ نفر بازنشسته عیادت کرد
حضور رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه در جلسه نظارت همگانی انتظامی کرمانشاه

حضور رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه در جلسه نظارت همگانی انتظامی کرمانشاه

جلسه نظارت همگانی ۱۹۷ انتظامی استان کرمانشاه در روز دو شنبه ۲۰فروردین ماه در کرمانشاه برگزار شد.
دیدار با فرمانده انتظامی استان کرمانشاه

دیدار با فرمانده انتظامی استان کرمانشاه

دیدار رئیس کانون بازنشستگان با فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه در دفتر فرماندهی استان کرمانشاه برگزار شد.
دیدار با رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کرمانشاه

دیدار با رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کرمانشاه

دیدار رئیس کانون بازنشستگان با رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان کرمانشاه در روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه در دفتر عقیدتی سیاسی استان کرمانشاه برگزار شد.
برگزاری مراسم ضیافت افطاری پیشکسوتان وخانواده محترم شهدای شهرستان کرمانشاه

برگزاری مراسم ضیافت افطاری پیشکسوتان وخانواده محترم شهدای شهرستان کرمانشاه

مراسم ضیافت افطاری پیشکسوتان انتظامی وخانواده محترم شهدای شهرستان کرمانشاه روز پنج‌شنبه ۹ فروردین ماه در تالار پرديس انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨگی روﺳﺎی کانونهای نیروهای مسلح استان برگزار ﺷﺪ.

ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨگی روﺳﺎی کانونهای نیروهای مسلح استان برگزار ﺷﺪ.

ﺟﻠﺴــــﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨگی روﺳﺎی کانون ﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴـــــﻠﺢ اﺳﺘﺎن کرمانشاه در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۲ اسفند ماه در دفتر مدیر کل تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح استان برگزار شد.
عیادت از ۴ نفر از بازنشستگان در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) فراجا کرمانشاه

عیادت از ۴ نفر از بازنشستگان در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) فراجا کرمانشاه

رئیس اداره بازنشستگی تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح استان به اتفاق کارشناسان کانون بازنشستگان انتظامی استان و رئیس دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان انتظامی استان در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) فراجا کرمانشاه از ۴ نفر بازنشسته عیادت کرد.
برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت ۵ بازنشسته معسر کرمانشاه

برگزاری کمیسیون رسیدگی به وضعیت ۵ بازنشسته معسر کرمانشاه

کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازنشستگان نیازمند با مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح، رئیس اداره بازنشستگی تامین اجتماعی نیروهاي مسلح استان و کارشناسان کانونهاي بازنشستگان نیروهاي مسلح کرمانشاه برگزار شد.
دیدار با ۴ پیشکسوت بازنشسته استان کرمانشاه

دیدار با ۴ پیشکسوت بازنشسته استان کرمانشاه

رئیس کانون بازنشستگان استان کرمانشاه به اتفاق کارشناسان کانون به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با ۴ تن از پیشکسوتان بازنشسته دیدار و گفتگو کرد.
۲