۴۶۱۴
دوشنبه ۰۳ آبان ۱۴۰۰
تعداد بازدید: ۴۴
سرهنگ دوم بازنشسته محمدصادق مهدی رئیس کانون بازنشستگان ناجا استان مرکزی به همراه نماینده بازنشستگان ناجا در مجمع کانون ناجا به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز چهارشنبه 27 مهرماه با 4 نفر از بازنشستگان شهرستان اراک، دیدار و ملاقات کردند.
رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن استان مرکزی ﺑﻪ همراه سرهنگ بازنشسته نعمت اله رفیعی راد نماینده بازنشستگان ناجا در مجمع کانون ناجا به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل 4 نفر از بازنشستگان گرانقدر  سرهنگ بازنشسته کریم طلائی، سرهنگ بازنشسته علی صادقی نسب، سرگرد بازنشسته حسن قیصری، استوار یکم بازنشسته حشمت اله عیدی ﺑﺎ آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدند.

در این دیدارها که با اعتبار کانون بازنشستگان ناجا و در شهرستان اراک صورت گرفت، ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت پیشکسوتان گرانقدر، ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ آنها اﻋﻄﺎء شد.

دیدار و ملاقات با پیشکسوتان در شهرستان اراک

دیدار و ملاقات با پیشکسوتان در شهرستان اراک

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: