۴۵۳
سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹
تعداد بازدید: ۳۴۴
معاونت محاسبات حقوق و مستمری سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اعلام کرد:
نظر به درخواست سازمان‌های نیروهای مسلح مبنی بر تمدید زمان تعیین تکلیف حق نگهداری و به‌منظور کمک به این عزیزان، زمان تعیین‌شده قبلی جهت معرفی افراد به شورای عالی پزشکی و ارسال مستندات مربوطه به این سازمان، از شهریورماه تا پایان سال 99 افزایش یابد.

نظر به درخواست سازمان‌های نیروهای مسلح مبنی بر تمدید زمان تعیین تکلیف حق نگهداری و به‌منظور کمک به این عزیزان، زمان تعیین‌شده قبلی جهت معرفی افراد به شورای عالی پزشکی و ارسال مستندات مربوطه به این سازمان، از شهریورماه تا پایان سال 99 افزایش یافت.

معاونت محاسبات حقوق و مستمری سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح اعلام کرد: پیرو بند 4 نامه شماره 4595 / 10/ 98/ 2 / 4860  مورخ 10 /12 /  1398 این سازمان و ابلاغیه شماره 99259 /003 /1 / 2215 مورخ 26 /03 /1399ستاد کل نیروهای مسلح،  کلیه سازمان‌های نیروهای مسلح می بایست افرادی را که از بهمن‌ماه 1398 از مزایای دستورالعمل پرداخت حق نگهداری جانبازان و معلولین حین انجام‌وظیفه بهره‌مند شده بودند به شورای عالی پزشکی معرفی و رأی مربوطه را به‌صورت اسکن شده تا پایان شهریورماه 1399 به این سازمان ارسال نمایند.

نظر به درخواست سازمان‌های نیروهای مسلح مبنی بر تمدید زمان تعیین تکلیف حق نگهداری و به‌منظور کمک به این عزیزان، زمان تعیین‌شده قبلی جهت معرفی افراد به شورای عالی پزشکی و ارسال مستندات مربوطه به این سازمان، از شهریورماه تا پایان سال 99 افزایش می یابد.

خاطرنشان می شود برابر اعلام این معاونت، در صورت عدم ارائه رأی شورای عالی پزشکی تا پایان مهلت تعیین‌شده، حق نگهداری پرداختی به افراد فوق قطع خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده سازمان‌های شاغلی مربوطه خواهد بود.

ارسال نظر
نام:
* نظر: