۴۱۳۰
يکشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۰
تعداد بازدید: ۵۰

کانون ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻧﺎﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن، ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺑﮕﯿﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم آن ها ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش دارﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﻮان ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ها در ﻣﺴــﯿﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و رﻓﺎﻫﯽ و ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آن ها ﮔﺎم ﺑﺮدارد.

به منظور اﻃﻼع ﺷــﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ها، ﺧﺪﻣﺎت و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در سه ﻣﺎه اﺧﯿﺮ از ﺳــﻮي ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن زنجان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ سرهنگ بازنشسته جمشید دین محمدی رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن زنجان اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ:

 

در ابتدا بفرمایید مهمترین برنامه هایی که کانون استان زنجان دفتر نمایندگی شهرستان زنجان در سه ماه گذشته داشتند، چه بود؟

 با هم افزایی امکانات و منابع کانون استان و کانون ناجا ،به ویژه اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی استان زنجان خدمات خوبی در موضوعات تسهیلات ، حمایت از بیماران و سالمندان نیازمند مراقبت و نگهداری، دیدارو سرکشی، هزینه های های درمانی بیماران خاص و ... انجام شده است.

همچنین با مساعدت فرمانده محترم انتظامی استان و فرماندهی شهرستان خرمدره ،برای بازسازی، لوله کشی آب و احداث سرویس بهداشتی در نمایندگی کانون بازنشستگان در شهرستان خرمدره ، اقدام شد.

در بحث خدمات رفاهی و معیشتی چه اقداماتی در این مدت انجام گرفته است؟

در حوزه خدمات درمانی در سه ماهه دوم سال 1400 تعداد 17 نفر از بازنشستگان و مستمری بگیرانی ناجا که  بیمار سخت بودند مبلغ 50 میلیون تومان از اعتبارات  ساتا به صورت بلاعوض با عنوان کمک هزینه پرستاری و نگهداری مساعدت شده است.

در این مدت جمعا با 78نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران ناجا دیدار و سرکشی انجام و هدایایی به دیدار شوندگان تقدیم شده است.

در معیت فرمانده محترم انتظامی استان با 18 خانواده بازنشسته و مستمری بگیر دیدار انجام شد و به رسم یادبود هدایا و مساعدت مالی به ارزش 47میلیون تومان از محل اعتبارات فرماندهی به دیدار شوندگان اعطا گردید.

همچنین از طریق خدمات درمانی نیروهای مسلح  در 3 ماهه دوم سال 1400 در مبحث هزینه های درمانی مانند ویزیت، دیالیز، جراحی، دندانپزشکی و... و از بابت هزینه های فرانشیز دارو و درمان  مبلغ 346میلیون تومان پرداخت شده است.

 در بحث خدمات مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی، چه اقداماتی در این مدت انجام گرفته است؟

 در این سه ماهه به 13 نفر از اعضا خدمات مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی بعمل آمد و هزینه های آن را کانون پرداخت نموده. در ماه های آتی نیز این آمادگی وجود دارد در جهت حمایت از اعضاء متقاضیان به وکلای طرف قرارداد معرفی شوند.

اگر امکان دارد گزارشی در حوزه توانمندسازي و ارائه وام هاي مختلف اعم از توانمندسازي، حبیب بن مظاهر، کریم اهل بیت (ع) و ... ارائه دهید؟

در طول دوره سه ماهه دوم سال 1400 در موضوع رسیدگی به وضعیت اعضاء نیازمند تعداد 15 مورد پرونده حمایتی ویژه در کمیسون مربوطه در ساتا مطرح و مورد حمایت  قرارگرفته که در این مدت مبلغ 81 میلیون تومان بلاعوض و مبلغ 76 میلیون تومان وام قرض الحسنه صفر درصد به آنها پرداخت شده است.

همچنین از محل اعتبارات ساتا 6 میلیارد 610 میلیون تومان اعتبار در قالب  وام قرض الحسنه و جعاله برای 241نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران ناجا و 45میلیون تومان وام ضروری به 4 نفر از اعضای وابسته توسط کانون و همچنین معرفی 36 نفر به بانک سپه (قوامین سابق)برای وام جعاله 40 میلیون تومانی معرفی شده است

در این سه ماهه پرداخت وام 2 میلیون تومانی صندوق حمایت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) به 2 نفر و همچین پرداخت کمک بلاعوض 500 هزارتومانی به 2 نفر از اعضای وابسته انجام شده است.

یکی از اقدامات مهم کانون در حوزه معیشتی و رفاهی انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با شرکت ها و موسسات مختلف است. در این مدت چه برنامه هایی در این حوزه داشتید؟

جهت رفاه اعضا و کمک به اقتصاد خانواده با تعدادی صنوف  از جمله سازمان فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی تفاهم نامه همکاری منعقد و در کانال های ارتباطی کانون بازنشستگان  جهت استفاده خانواده های محترم بارگذاری شده است.

همچنین قرارداد تخفیفی با آموزشگاه زبان های خارجی(خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی)و کلاس آموزش قرآنی و 2 صنوف دیگر جهت ارتقاء در حوزه معیشتی و رفاهی اعضاء وابسته عزیز منعقد گردید.

در بحث اشتغالزایی فرزندان پیشکسوتان چه اقداماتی در این ماه صورت گرفته است؟

در بحث اشتغال ضمن اطلاع رسانی آگهی های استخدامی به اعضاء، استخدام 11 نفر از فرزندان بازنشستگان در ناجا پیگیری و در حال انجام است و 4 نفر از بازنشستگان جویای کار هم در موسسات انتظام جذب و مشغول بکار شده اند.

در طول سه ماه مسئولان کانون استان جلسات متعددي با معاونان فرمانده انتظامی، روساي کانون ها، روساي سابا، ساتا، مسئولان حوزه شهري و ... انجام می دهند. در این مدت چه جلسات مهمی داشتید؟

برگزاری جلسه با نماینده محترم مجمع کانون استان هرهفته 1 جلسه که عمده مصوبات این جلسات بررسی و پیگیری مشکلات فردی و مبتلابه اعضای وابسته می باشد.

شرکت در جلسه گروه علمی معاونت تربیت و آموزش و تصویب تجلیل از مدرسان ممیزی شده بازنشسته.

همچنین شرکت در جلسه قرارگاه تابان و جلسه شورای هماهنگی کانون های نیروهای مسلح استان زنجان که مصوبات آن در سایت کانون بازنشستگان استان بارگذاری شده است.

در پایان ضمن تشکر، اگر در خصوص برنامه هاي ماه آتی کانون نیز توضیحاتی ارائه دهید.

از برنامه های آتی این کانون دیدار با تعداد بیشتری از اعضای محترم وابسته و مستمری بگیران می باشد.

در بحث توانمند سازی تشویق خانواده ها برای شرکت در کلاس های فنی حرفه ای و جهاد دانشگاهی است.

پیگیری حق و حقوق بازنشستگان از طریق مبادی زیربط و حضور موثر در جلسات قرارگاه جهادی تابان و جلسات شورای هماهنگی کانون های نیروهای مسلح استان و بررسی و پیگیری مشکلات فردی اعضای مراجعه کننده با مشورت و هماهنگی نماینده محترم مجمع کانون استان زنجان از دیگر برنامه های این کانون می باشد.

در بحث اشتغال فرزندان تلاش خواهیم کرد از فرصت های موجود در سطح استان استفاده کنیم و در موضوع وام ها نیز از هرفرصت در جهت رفاه حال اعضاء وابسته استفاده خواهیم کرد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها
نشریات
آرشیو +